Select your language

logo life baner_Cartoon
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Transnacionalni projekt za prevenciju elektrokucije i kolizije tisuća ptica s dalekovodima

Informacije o projektu

 

  • Naziv projekta: Transnacionalna zaštita ptica na rijeci Dunav
  • Akronim projekta: LIFE DANUBE FREE SKY
  • Kod projekta: LIFE19 NAT/SK/001023
  • Trajanje projekta: 01/09/2020 – 28/02/2026

S obzirom na trenutnu klimatsku i ekološku krizu, potreba zaštite divljih životinja na našem planetu postala je važnija nego ikada prije. Jedna od najvećih prijetnji divljim vrstama ptica su strujni udari (elektrokucija) i sudari (kolizija) s dalekovodima koji uzrokuju tisuće smrtnih slučajeva i ozljeda ptica godišnje, a mogu se izbjeći primjenom zaštitnih mjera. Projekt “LIFE Danube Free Sky” usmjeren je na navedene prijetnje te predstavlja jedinstveni primjer široke transnacionalne suradnje duž jednog od najvažnijih migracijskih koridora, mjesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Europi - rijeke Dunav. Tijekom planiranih 5 godina provedbe projekta, 15 partnera iz 7 zemalja razvit će snažnu suradnju i primijeniti najučinkovitija rješenja kako bi se spriječile navedene egzistencijalne prijetnje pticama. Nakon tog razdoblja primjenom zaštitnih mjera na dalekovodima povećat će se uočljivost vodiča pticama na više od 245 km dionica dalekovoda najvišeg prioriteta. Također, više od 3200 najopasnijih stupova dalekovoda unutar područja obuhvaćenog projektom bit će prilagođeno kako bi se osigurala sigurnost ptica.

Smrtnost ptica uzrokovana interakcijom s dalekovodima i drugim elektroenergetskim objektima dokumentirana je za preko 380 vrsta ptica, uključujući kritično ugrožene. Na području obuhvata projekta „LIFE Danube Free Sky“ nalazi se oko 2074 km nadzemnih dalekovoda opasnih za ptice. Navedeni raspon dalekovoda predstavlja ozbiljnu i značajnu prijetnju za zimovanje i reprodukciju populacije 12 ciljnih vrsta. Ugradnjom preusmjerivača leta ptica na vodiče dalekovoda i izolacijom opasnih stupnih mjesta dalekovoda na 23 posebna područja zaštite i 9 važnih područja za ptice, projektom će se spriječiti stradavanje ili ozljeđivanje oko 2000 jedinki ciljnih vrsta (i mnogo više drugih vrsta) od sudara s vodičima dalekovoda ili uslijed strujnog udara, tijekom svake godine.

Prevencija stradavanja ptica kolizijom i elektrokucijom bitna je za nadoknadu za druge prijetnje s kojima se ugrožene vrste trebaju suočiti. Uspostavljanje vodenih staništa na rijeci Dunav uspješno je provedeno tijekom 16 LIFE projekata. Kao rezultat, pticama su postala privlačnija obnovljena područja, posebice ciljnim vrstama. Stoga, vrlo je bitno spriječiti njihovo stradavanje na dalekovodima u tim područjima.

LIFE Danube Free Sky projekt predstavlja primjer široke transnacionalne suradnje. Čvrsta suradnja između projektnih partnera iz 7 država (Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Bugarske, Rumunjske) i države koja nije projektni partner (Njemačka) uključujući privatni komercijalni sektor (8 elektro kompanija i 1 željeznička kompanija), predstavnike zaštite prirode, općine te privatne nekomercijalne entitete. Projekt predstavlja rješenje jednoj od najvećih prijetnji za divlje vrste ptica današnjice – interakcijom s dalekovodima.

 

official logo of the European Commission LIFE Programme

LIFE Danube Free Sky – Projekt transnacionalne zaštite ptica na rijeci Dunav (LIFE19 NAT/SK/001023) financiran je fondom iz programa LIFE Europske unije.

LIFE Danube Free Sky - Kick-off video

Projektno područje

MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT COUNTRIES danube free sky

 

 

Projektno područje sastoji se od 23 Posebno zaštićena područja (SPA) i 9 Područja značajnih za ptice (IBA):

MAP OF THE Special Protection areas and Important Birds Areas LOCATION OF THE PROJECT AREA danube free sky

 

official logo of the NATURA 2000

SPA su dio NATURA-e 2000 – najveće mreže zaštićenih područja u svijetu, koja sadrži preko 18 % kopnene površine Europske Unije i više od 8 % morskog teritorija.

 

 

IBA su mjesta od međunarodne važnosti za zaštitu ptica i bioraznolikosti, a glavna svrha IBA BirdLife Međunarodnog Programa jest očuvati dugoročnu zaštitu lokacija koje su značajne za ptice i bioraznolikost.

Sa svojim obalnim zonama i riječnim staništima, Dunav formira ekološku mrežu i često stvara okosnicu za bio-koridore. Dodatno, koridor i njegova susjedna područja privlače na stotine vrsta ptica. Milijuni ptica svake godine prate Dunav na svojim proljetnim i jesenskim migracijama prema i od svojih dalekih migracijskih područja. Samo Donji Dunav i Delta Dunava ugošćavaju oko 360 vrste ptica uključujući rijetku vrstu kudravi nesit, kao i 90% svjetske populacije crvenovrate guske. Mnoge ove vrste pretrpile su dramatičan pad prošlih decenija. Elektrokucijom i kolizijom, svake godine strada 20 % reproduktivne populacije orla krstaša, stepskog sokola, kudravog nesita.

Ciljevi

1

Doprinijeti u cilju zaustavljanja gubitka bioraznolikosti i usluga ekosustava na rijeci Dunav koje je ujedno i svrha Strategije Bioraznolikosti Europske Unije

2

Smanjiti i spriječiti direktnu i indirektnu smrtnost ptica uzrokovanu elektrokucijom i kolizijom na dalekovodima unutar 23 SPA i 9 IBA područja

3

Povećati populacije 12 ciljnih vrsta

4

Uspostaviti sigurnije migratorne rute i staništa na rijeci Dunav

5

Početi/ojačati suradnju između ključnih sudionika te povećati učinkovitost usvojenih mjera na transnacionalnoj razini

Projektne aktivnosti i rezultati

Glavni cilj projektnih aktivnosti i ulaganja je povećati stopu preživljavanja ciljnih vrsta ptica koje trenutno stradavaju tijekom svojih migracija, gniježđenja, razmnožavanja, pronalaženja hrane i staništa. Aktivnosti će biti provedene na najznačajnijim staništima.

Sprječavanje kolizije ptica s dalekovodima

Insulating of the dangerous pole, photo credit Birdlife Bulgaria

Kolizija ptica s dalekovodima često se dogodi zbog njihove nemogućnosti uočavanja vodova tijekom leta. Stradavanja ptica kolizijom s nadzemnim dalekovodima mogu se dogoditi i na distribucijskom i na transmisijskom dijelu elektroenergetske mreže. Ova stradavanja često se mogu vidjeti na otvorenim područjima gdje dalekovod prolazi kroz područje na kojem se ptice hrane, traže hranu i gnijezde. Najrizičnije skupine su velike, teške vrste ptica s niskom sposobnošću manevriranja npr. s visokim opterećenjem krila i niskim aspektom, kao kod droplji, nesita, močvarica, ždralova, roda i tetrijeba.

Rizik od kolizije veći je noću, tijekom izlaska i zalaska sunca te tijekom vremenskih uvjeta u kojima prevladava loša vidljivost (magla, kiša, jak vjetar). Prilikom velike brzine leta, sudari pod takvim vremenskim uvjetima rezultiraju fatalnim posljedicama za ptice.

Koordinirano terensko istraživanje potencijalno opasnih nadzemnih dalekovoda na početku projekta nužno je kako bi se odredili najopasniji transekti na kojima će biti instalirani preusmjerivači leta.

Ostvareni rezultati:

U prvim mjesecima projekta više od 80 terenskih asistenata u svim projektnim državama obučeno je o načinu provođenja preliminarnog istraživanja i istraživanja nultog stanja. Preliminarno istraživanje provedeno je od siječnja do travnja 2021. godine s glavnim ciljem identificiranja najopasnijih transekata dalekovoda u projektnom području. Pretraženo je više od 1380 km dalekovoda različitih napona i konstrukcije tijekom preliminarnog istraživanja u svim projektnim državama. Na osnovu dobivenih rezultata, istraženi dalekovodi su bili podijeljeni u 3 kategorije: potencijalno opasni, oni koje treba provjeriti i ne opasni. U siječnju 2022. dizajnirana je međunarodna GIS online baza podataka koja sadrži sve podatke iz terenskih istraživanja (više pročitajte OVDJE). Shema monitoringa ažurirana je s rezultatima kako bi se osigurala pravilna provedba istraživanja nultog stanja, u okviru kojeg su prve dvije kategorije dalekovoda redovito praćene do travnja 2022. Više o istraživanju nultog stanja pročitajte OVDJE. Kao rezultat toga, izrađena su 34 plana ublažavanja – konfliktne karte najrizičnijih dalekovoda u prioritetnim područjima, sa specificiranjem odabranih dalekovoda za ugradnju preusmjerivača leta ptica.

Do sada su preusmjerivači leta instalirani u ovim zemljama:

U Slovačkoj je tvrtka za prijenos energije SEPS već označila 30 km 400 kV dalekovoda. Na zaštitne žice ugrađeni su najnoviji tipovi RIBE divertera (crno-bijele lamele) sa svjetlećim osvjetljenjem. Za montažu je korištena posebna dizalica s košarom; svi radovi su se izvodili na isključenim vodovima (više pročitajte OVDJE).

U Mađarskoj je do sada označeno 7,7 km 220 kV i 12 km 400 kV dalekovoda s preusmjerivačima leta zahvaljujući našem projektnom partneru MAVIR-u. Tijekom postavljanja koje je izvedeno uz pomoć korpaste dizalice i drona korištena su četiri različita tipa divertera (više o tome pogledajte OVDJE).

U Hrvatskoj je u razdoblju od prosinca 2022. do ožujka 2023. energetska kompanija HEP označila 15 km distributivnih dalekovoda (više o tome OVDJE). Prijenosna tvrtka HOPS početkom 2024. postavila je preusmjerivače na 20 km dalekovoda.

U Bugarskoj je EDG West označio 5,8 km distributivnih dalekovoda.

U Austriji je Austrijska savezna željeznička tvrtka OEBB planirala izolirati željezničke električne stupove u sklopu projekta. Međutim, saznalo se da je 12 mužjaka velike droplje (Otis tarda) otkriveno ubijeno nakon sudara s kontaktnom mrežom željezničke pruge. OEBB je označio linije s preusmjerivačima odmah iz vlastitih izvora s obzirom na ekstremnu ozbiljnost slučaja. Više o tome pogledajte OVDJE.

 

Sprječavanje elektrokucije
Aktivnosti monitoringa
Mogućnosti gniježđenja i razmnožavanja
Aktivnosti širenja javne svijesti i umrežavanja

Ciljne vrste

Svaka od ciljnih vrsta legalno je zaštićena u svim projektnim državama. Sve vrste su u riziku od kolizije s gornjim žicama nadzemne električne infrastrukture ili u riziku od kolizije (APLIC, 2012).

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube