Válasszon nyelvet

logo life banner life 30
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Nemzeteken átívelő projekt, amelynek célja megakadályozni, hogy madarak ezreit áramütés érje és az elektromos vezetékekkel ütközzenek

Projekt áttekintés

 

  • Projekt megnevezése: Nemzeteken átívelő madárvédelem a Duna folyó mentén
  • Projekt rövid neve: LIFE "DUNAI SZABAD ÉGBOLT"
  • Projekt kódja: LIFE19 NAT/SK/001023
  • Projekt időtartama: 2020. szeptember 1. – 2026. február 28.

 

Tekintettel a jelenlegi éghajlati és környezeti válságra, a bolygónkon szenvedő vadon élő állatok védelmének szükségessége minden eddiginél fontosabbá vált. A vadon élő madárfajok számára az egyik legnagyobb fenyegetést az áramütés és az elektromos vezetékekkel való ütközés jelenti, amelyek több ezer elkerülhető halált és sérülést okoznak. Ezeket a fenyegetéseket szólítja meg a LIFE „Dunai szabad égbolt” projekt, amely a széleskörű, nemzeteken átívelő együttműködés egyedülálló példája számos madárfaj egyik legjelentősebb európai madárvonulási útvonala, megállóhelyei és telelőhelyei – a Duna folyó mentén. A projekt megvalósításának több mint 5 éve alatt 7 ország 15 partnere szoros együttműködést alakít ki és a leghatékonyabb megoldásokat alkalmazza a madarakat fenyegető egzisztenciális veszélyek megelőzésére. Ezt az időszakot követően több mint 245 km kiemelt prioritású távvezeték láthatósága növekszik majd. Ezenkívül a projekt területén a legveszélyesebb oszlopok közül több mint 3200-at fognak átalakítani a madarak biztonsága érdekében.

A távvezetékekkel és más villamos közműszerkezetekkel való kölcsönhatás okozta madárpusztulást több mint 380 madárfaj esetében dokumentálták, beleértve a kritikusan veszélyeztetett és fenyegetett madarakat is. A LIFE „Dunai Szabad Égbolt” projekt területén nyolc különféle típusú, kb. 2074 kilométernyi, madarakra veszélyes lengővezeték található. A távvezetékek ilyen arányának hatása komoly és jelentős veszélyt jelent a 12 célfaj telelő és költő / szaporodó populációjára. A madáreltérítők telepítésével és a veszélyes oszlopok szigetelésével a projekt 23 különleges természetvédelmi területen és 9 fontos madárélőhelyen megakadályozza majd a célfajok (és még sok más faj) ÉVENTE körülbelül 2000 egyedének vezetékekkel való ütközés utáni és/vagy áramütés miatti pusztulását vagy sérülését.

A madarak vezetékkel való ütközésének és áramütésének megakadályozása azért fontos, hogy ellensúlyozzuk a veszélyeztetett fajokat érintő egyéb fenyegetéseket. A Duna menti vízi élőhelyek helyreállítását eddig 16 LIFE projekt keretében hajtották végre. Ennek eredményeként a madarak jobban vonzódnak a helyreállított helyekhez, beleértve a célfajokat is. Ezért meg kell akadályozni, hogy ezen területeken az elektromos vezetékek végezzenek velük.

A LIFE „Dunai szabad égbolt” projekt széleskörű, nemzeteken átívelő együttműködés. A szoros együttműködésben 7 ország (Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia) kedvezményezettjei és egy nem kedvezményezett ország (Németország) vesz részt, beleértve a kereskedelmi magánszektort (8 villamosenergia- és 1 vasúttársaság), természetvédelmi hatóságokat, önkormányzatokat, valamint nem kereskedelmi jellegű magánszervezeteket. A projekt megoldást kínál a vadon élő madárfajok egyik legnagyobb fenyegetésére – a  távvezetékekkel való kölcsönhatásra.

 

official logo of the European Commission LIFE Programme

A LIFE „Dunai szabad égbolt” – Nemzeteken átívelő madárvédelem a Duna folyó mentén (LIFE19 NAT/SK/001023) – projekt az Európai Unió LIFE programjából nyert támogatást.

LIFE Danube Free Sky - Kick-off video

A projekt végrehajtási területe

MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT COUNTRIES danube free sky

 

A projekt területe 23 különleges természetvédelmi területből (Special Protection Area, SPA) és 9 fontos madárélőhelyből (Important Bird Area, IBA) áll:

 

MAP OF THE Special Protection areas and Important Birds Areas LOCATION OF THE PROJECT AREA danube free sky

 

official logo of the NATURA 2000

A SPA-k a világ védett területeinek legnagyobb együttműködő hálózata – a NATURA 2000 – részét képezik, amely az EU szárazföldi területének több mint 18%-át és tengeri területének több mint 8%-át foglalja magában.

 

 

Az IBA-k nemzetközi jelentőségű helyek a madarak és az egyéb biológiai sokféleség megőrzése szempontjából, míg a BirdLife International IBA-programjának fő célja a madarak és a biológiai sokféleség szempontjából jelentős helyek hosszú távú megőrzése.

A Duna – partmenti övezeteivel és folyami élőhelyeivel – ökológiai hálózatokat képez, és gyakran szolgálja jelentős bio-folyosók létrejöttét. Ezen felül az általa képzett folyosó és szomszédos területei több száz madárfajt vonzanak. Évente madarak milliói követik a Duna vonalát tavaszi és őszi vonulásuk során távoli célpontokra és onnan vissza. Csak az Alsó-Duna és a Duna-delta kb. 360 madárfajnak ad otthont, köztük a ritka borzas gödénynek, valamint a világ vörösnyakú lúdállománya 90%-ának. E fajok populációi közül sok az elmúlt évtizedekben drámai csökkenésen ment keresztül. Áramütés és/vagy vezetékkel történő ütközés miatt ebben a revirben MINDEN ÉVBEN a parlagi sas, a kerecsensólyom és a borzas gödény szaporodó populációjának 20 %-a elpusztul.

Célkitűzések

1

Hozzájárulás az EU biodiverzitási stratégiájának azon célkitűzéséhez, hogy megállítsák a biodiverzitás csökkenését és ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtása a Duna mentén.

2

Az áramütés és a távvezetékekkel való ütközés által okozott közvetlen és közvetett madárpusztulás csökkentése és megakadályozása 23 SPA-projektterületen és 9 IBÁ-n.

3

A 12 célfaj populációjának növelése.

4

Biztonságosabb vándorlási útvonalak és élőhelyek létrehozása a Duna mentén.

5

A legfontosabb érdekelt felek közötti együttműködés elindítása/megerősítése, illetve az elfogadott intézkedések nemzeteken átívelő hatékonyságának növelése.

Projekt akciók és eredmények

A projektintézkedések és beruházások többségének célja, hogy növelje azoknak a célmadárfajoknak a túlélési arányát, amelyek jelenleg elpusztulnak vándorlásuk során, költési, pihenő-, vagy táplálékszerző helyeiken. A helyszíni tevékenységeket a legértékesebb élőhelyeken hajtják majd végre.

A madarak távvezetékkel történő ütközésének megakadályozása

Insulating of the dangerous pole, photo credit Birdlife Bulgaria

A madarak ütközése a távvezetékkel gyakran azért történik, mert nem képesek időben észlelni a repülésük irányába eső vezetéket. A lengővezetékkel való ütközés következtében történő sérülés vagy pusztulás az elosztó- illetve az átviteli hálózatokon egyaránt előfordulhat. Ezek sok esetben különösen olyan nyílt terepen figyelhetők meg, ahol a távvezeték a madarak által használt etetési-, táplálékszerző vagy fészekrakóhelyet keresztez. A legnagyobb veszélynek a nagy méretű és súlyú, gyenge manőverezési képességű madárfajok vannak kitéve, vagyis a nagy szárnyterhelésű és kis szárnykarcsúsággal rendelkező madarak, mint a túzok, a pelikán, a vízimadarak, a daru, a gólya és a fajd.

Az ütközés kockázata nagyobb éjszaka, alkonyatkor és hajnalban, valamint rossz látási viszonyokat okozó időjárási körülmények között (köd, eső, erős szél...). Az ilyen nagy sebességű összeütközés végzetes következményekkel jár a madarak számára.

A projekt kezdetén a potenciálisan veszélyes lengővezetékek összehangolt terepi felmérését tervezik az összes projektországban. Több mint 1199 kilométer hosszú távvezetéket fognak megvizsgálni és értékelni.

A potenciálisan veszélyes föld feletti vezetékek koordinált helyszíni felmérése a projekt kezdetekor elengedhetetlen annak érdekében, hogy meghatározzuk azokat a legveszélyesebb szakaszokat, amelyekre a madáreltérítőket telepítjük.

Elért eredmények:

A projekt első hónapjaiban a projekt összes országában több mint 80 helyszíni segítőt képeztek ki a helyzetfeltárás és a terepi megfigyelés céljából. 2021 januárjától áprilisáig sor került a helyzetfeltárásra, melynek fő célja a távvezetékek legveszélyesebb szakaszainak azonosítása volt a megfigyelt projektterületen belül. A helyzetfeltáró felmérés során több mint 1380 km hosszú, különböző feszültségszintű és konstrukciójú távvezetéket vizsgáltak a projekt valamennyi országában. Az eredmények alapján a vizsgált vezetékeket 3 kategóriába soroltuk: potenciálisan veszélyes, ellenőrizendő, nem veszélyes. A nyomonkövetés módszertanát frissítettük az eredményekkel annak érdekében, hogy biztosítsuk a terepi megfigyelés megfelelő végrehajtását, amelynek keretében 2022. áprilisáig az első két távvezeték-kategóriát rendszeresen ellenőrizzük. 

A magyarországi helyzetfeltárás során a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Monitoring Központja – projektpartnerünk, a MAVIR közreműködésével – a Fertő-Hanság Nemzeti Park, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park működési területét érintő 50-50 km-es szakaszokat vizsgált. A madárvonulás és a helyi fészekrakó állományok és fajok szempontjából kritikusnak ítélt területeket a hosszútávú tapasztalatok alapján választották ki előre – terepbejárás céljából. Az MME kutyás méreg- és tetemkereső egysége is bevonásra került, a Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (SPA HUKN10001) egyes szakaszaira koncentrálva. További információkat lásd EBBEN a rövid videóban. Bebizonyosodott, hogy a kutyával végzett tetemkutatás kiválóan kiegészítheti az ember által végzett felmérést, hiszen nagyságrendileg több eredménnyel járhat.

2022 januárjában elkészült a nemzetközi Földrajzi Információs Rendszer (GIS) egy olyan online adatbázisa, amely tartalmazza a terepi felmérések összes adatát (további információ ITT található). Az eredményekkel frissítettük a nyomon követés módszertanát terepi megfigyelés megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, melynek keretében 2022 áprilisáig az első két távvezeték-kategóriát rendszeresen monitoroztuk. A terepi megfigyelésről bővebben ITT lehet olvasni. Ennek eredményeként 34 kockázatcsökkentési terv – konfliktustérkép készült a kiemelt területek leginkább érintett vezetékeiről, meghatározva a távvezetékeket a madárelterelő szerelvények telepítéséhez. Körülbelül 245 km hosszú kiemelten kezelt távvezetéken fogunk alkalmazni kockázatenyhítő intézkedéseket, melyek során a villamosenergia-ipari társaságok a projekt végéig növelik azok láthatóságát. Madárelterelők eddig 25 kilométernyi veszélyes vezetéken kerültek telepítésre Magyarországon (továbbiakat lásd ITT) és Szlovákiában (továbbiak ITT találhatók).

Az áramütés megelőzése
Nyomonkövetés
Fészekrakási és költési körülmények
Társadalmi tudatosítás, terjesztés és kommunikáció a közösségi hálón

Célfajok

A célfajok mindegyike törvényesen védett minden projektországban. Mindegyiküket a föld feletti elektromos infrastruktúra lengővezetékeivel való ütközés vagy az áramütés veszélye fenyegeti (APLIC, 2012).

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube