Изберете език

logo life baner_Cartoon
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Damyan Petkov 1

В края на юли приключиха дейностите по мониторинг на изкуствените гнездилки за червенонога (вечерна) ветрушка и синявица, които бяха поставени през миналата зима и пролет в подходящи месообитания в Северна и Северозападна България. Тогава съвместни екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД) успешно инсталираха по 50 броя къщички за двата вида птици, като част от дейностите по проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“.

Photo: Damyan Petkov, European Roller

Article Falco vespertinus BG 3През март съвместен екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (ЕРМ Запад ЕАД) успешно постави още 27 изкуствени гнездилки (къщички) за застрашената червенонога (вечерна) ветрушка. С това общият брой на новопоставените къщички за вида стана 50.

F.1.1 Project Board Meeting 23 11 2022 zmensenaНа 23 ноември в град Тата, Унгария, се проведе първата среща, организирана на живо, на екипа на LIFE проекта „Безопасен полет за птиците на Дунав“. Основните теми в дискусиите бяха насочени към консервационните и комуникационните дейности по проекта и стъпките, които предстоят. Обсъдиха се и добрите практики при употребата на различни видове дивертори. Екип на Българското дружество за защита на птиците и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД също присъстваше на срещата.

Photo: Svilen Svilen Cheshmedzhiev

През ноември съвместен екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Електроразпределителни мрежи Запад  АД (ЕРМ Запад АД) успешно постави 50 броя изкуствени гнездилки (къщички) за гнездене на синявицата.

© Свилен Чешмеджиев

Instalacia odklonovaca na zemne lanoСловашкото дружество за защита на хищните птици (RPS), в сътрудничество с електропреносната компания Slovak Electricity Transmission System, Plc. (SEPS) монтираха дивертори на опасни електропроводи, за да ги направят видими за птиците.  

 

Photo DFS Partners 20220928Нашите екипи от Дружеството за защита и изследване на птиците в Сърбия, Словашкото дружество за защита на хищните птици (RPS), и Západoslovenská distribučná, a.s. - Дистрибуторът на енергия за Западна Словакия участваха през миналата седмица в конференцията, организирана от Východoslovenská distribučná, a.s. - Дистрибутор на енергия за Източна Словакия.

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube