Изберете език

logo life banner life 30
logo life banner life 30
logo life banner life 30

— Какво е направено —

2022

Nov 2022

Трета среща на екипа на проекта бе проведена в град Тата, Унгария

Nov 2022

Nov 2022

Инсталирани са 50 изкуствени гнездилки за синявица в България

Oct 2022

Инсталиране на дивертори в защитена зона Lehnice в Словакия

Oct 2022

Aug-Sept 2022

Инсталиране на изкуствени гнездилки за ловен сокол в Словакия

July 2022

Създадено ново видео по проекта

July 2022

June 2022

Шест царски орли в Словакия, следени с помощта на сателитни предаватели

April 2022

Инсталиране на изкуствени гнездилки за синявица в Словакия

April 2022

April 2022

Подготвени планове за смекчаване на заплахите

31 Jan 2022

Проектирана международна ГИС онлайн база данни

31 Jan 2022

2020-2021

Dec 2021

Първи дивертори, инсталирани над Дунав

Dec 2021

25 Nov 2021

12-та конференция на MAVIR за опазване на птиците

24 Nov 2021

Втора среща на надзорния съвет на проекта

24 Nov 2021

04 Nov 2021

Мониторингово посещение и среща с NEEMO

Oct 2021

Инсталиране на информационни табели

Oct 2021

June 2021

Първите ловни соколи, маркирани със сателитни предаватели в Словакия

May 2021

В Словакия започна процес по преобразуването на обработваема земя в пасища

May 2021

April 2021

Начало на изследователското проучване

12 Feb 2021

Обявяване на победителя в конкурса за лого на проекта

12 Feb 2021

01 Feb 2021

Стартирани теренните проучвания

01 Jan 2021

Стартирани обучения за полеви асистенти/сътрудници

01 Jan 2021

30 Dec 2020

Изготвена Международна мониторингова схема

16 Dec 2020

Обявявен конкурс за избор на лого

16 Dec 2020

01 Dec 2020

Второ онлайн техническо обучение за партньорите по проекта

12 Nov 2020

Прессъобщение за старта на проекта

12 Nov 2020

03 Nov 2020

Първа онлaйн среща на Mониторите на проекта с NEEMO

20 Oct 2020

Първо техническо онлайн обучение за партньорите по проекта

20 Oct 2020

07 Oct 2020

LIFE19 Встъпителна среща по проекта, организирана от EASME

29 Sep 2020

Стартово/първо онлайн обучение за партньорите по проекта

29 Sep 2020

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube