Изберете език

logo life banner life 30
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Разпознавателно полево проучване

Power lines on the fieldРазпознавателното полево проучване започна през февруари 2021 и ще продължи до края на март 2021. През този период около 1099 км въздушни електропроводи и 10900 потенциално опасни електрически стълбове ще бъдат проверени и степента на риска, който те представляват за птиците ще  бъде определен.

Полевите изселдователи от всички страни, участващи в проекта, преминаха през предварително обучение с цел да се гарантира унифициран, систематичен и координиран подход при събирането на данните в проектните райони.

Разпознавателното полево проучванее важна част от проекта - базирайки се на резултатите от него, определени електропроводи ще бъдат изследвани регулярно до април 2022. Огромното количество събрани данни ще ни позволят да определим участъци от въздушните електропроводи, които представляват най-голяма опастност за гнездящите, мигриращите и зимуващите птици по поречието на р. Дунав. Тези най-опасни участъци ще бъдат обезопасени чрез монтиране на дивертори по въздушните проводници за предотвратяване на сблъсъци на птици в тях и чрез монтиране на изолационни покрития на опасните стълбове, за да се предотврати загиване на птици от токови удари.

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube