Vyberte váš jazyk

logo life banner life 30
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30
Letiace labute

Zdá sa vám, že ráno, v prvý deň nového roka, býva akési tiché? Nemýlite sa. Bujaré silvestrovské oslavy, spojené s použitím tzv. zábavnej pyrotechniky, odoženú všetko živé. Jediná noc stačí na to, aby všetko spustlo a stíchlo. Viaceré výskumy potvrdili, že ohňostroje a iné hlasné a svetelne výrazné spôsoby pyrotechnických zábav, majú negatívny vplyv aj na vtáctvo, pričom ten môže byť do vzdialenosti stoviek metrov,

DO POHYBU SA VYDALI VIAC AKO 2 MILIARDY VTÁKOV

September je tradične spájaný aj s vtáčou migráciou. Kým niektoré druhy sú už v Afrike, iné sa na odlet len pripravujú, okrem iného tak, že si robia v tele energetickú rezervu dostatočným príjmom potravy. Napríklad penice priberú aj o 40 % v porovnaní s priemernou váhou z času hniezdenia. Spolu sa migrácia na trase Európa - Afrika týka viac ako dvoch miliárd vtákov.

ŠESŤ JEDINCOV VZÁCNEHO SOKOLA BUDE SLEDOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM VYSIELAČIEK

Sledovanie jedincov rôznych vtáčích druhov prostredníctvom satelitnej alebo rádiovej telemetrie prinieslo mnohé vzácne poznatky. Pomocou tejto metódy, kedy je možné sledovať pohyb jedincov v zásade nepretržite v online prostredí, sa podarilo získať unikátne dáta o pohybe, lovných teritóriách, migračných trasách, ale aj nebezpečenstvách, ktorým musia zväčša mladé jedince čeliť. Na južnom Slovensku

VTÁKY NEPOZNAJÚ HRANICE

Elektrické vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou funkčnej modernej spoločnosti. Vzájomné interakcie vtáctva s elektrizačnou sústavou sú celosvetovo pozorované od samotného počiatku elektrifikácie. Zahŕňajú predovšetkým úhyny a úrazy po zásahu elektrickým prúdom, prípadne po náraze. Na základe aktuálnych poznatkov sa vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných strán

NA RIZIKOVÝCH ÚSEKOCH PRENOSOVÝCH VEDENÍ V OKOLÍ DUNAJA PRIBÚDAJÚ NOVÉ ODKLOŇOVAČE LETU VTÁCTVA

Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou inštaluje v týchto dňoch na elektrické vedenie špeciálne prvky, ktoré zvyšujú jeho viditeľnosť pre vtáctvo. Ročne po nárazoch do elektrických vedení uhynú na celom svete milióny vtákov, medzi nimi i mnohé vzácne druhy. Je preto nesmierne dôležité minimalizovať tento významný faktor mortality, prioritne na miestach

NA HISTORICKÝCH HNIEZDISKÁCH SOKOLA RÁROHA INŠTALUJEME NOVÉ BÚDKY

Vzácny a ohrozený druh sokol rároh hniezdi v palearktickej oblasti od strednej Európy po východnú Áziu. Slovenská populácia sa v posledných rokoch teší pozitívnemu trendu napriek mnohým negatívnym antropickým vplyvom. Významne tomu prispela ponuka hniezdnych búdok, ktoré sa doteraz inštalovali takmer výhradne na stožiare prenosovej sústavy. Sokoly, ktoré si sami hniezda nestavajú,

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube