Vyberte váš jazyk

logo life banner life 30
logo life banner life 30
logo life banner life 30

Náročná práca vo výškach a silnom vetreSledovanie jedincov rôznych vtáčích druhov prostredníctvom satelitnej alebo rádiovej telemetrie prinieslo mnohé vzácne poznatky. Pomocou tejto metódy, kedy je možné sledovať pohyb jedincov v zásade nepretržite v online prostredí, sa podarilo získať unikátne dáta o pohybe, lovných teritóriách, migračných trasách, ale aj nebezpečenstvách, ktorým musia zväčša mladé jedince čeliť. Na južnom Slovensku bolo tento rok označených šesť mláďat vzácneho sokola rároha satelitnými vysielačkami, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie o mieste ich výskytu. Projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis.

F.1.1 Project Board Meeting 23 11 2022 zmensenaPrvé osobné stretnutie partnerov projektu po dvoch rokoch obmedzení sa uskutočnilo 23. novembra v maďarskom meste Tata. Témy, o ktorých sme diskutovali, boli zamerané na stav projektových aktivít a ďalšie kroky na najbližšie obdobie. Nechýbali plodné diskusie medzi projektovými partnermi o osvedčených postupoch pri používaní rôznych typov odkloňovačov letu vtáctva. 

Photo: Svilen Svilen CheshmedzhievV novembri spoločný tím Bulharskej spoločnosti na ochranu vtáctva (BSPB) a energetickej spoločnosti Electricity Distribution Grid West AD (EDG West AD) úspešne nainštaloval 50 hniezdnych búdok (domčekov) určených prioritne pre hniezdenie krakle belasej.

Krakľa belasá je chránený druh, ktorý hniezdi v otvoroch v zemných svahoch, skalných výklenkoch, kamenných stenách, dutinách stromov, boli zaznamenané hniezdenia aj v dutinách betónových elektrických stĺpov. Populácia tohto modro sfarbeného vtáka začala drasticky klesať v 50. rokoch 20. storočia. Hlavnou príčinou bolo používanie pesticídov v poľnohospodárstve.

Foto: Svilen Cheshmedzhiev

Náročná práca vo výškach a silnom vetreOchrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou inštaluje v týchto dňoch na elektrické vedenie špeciálne prvky, ktoré zvyšujú jeho viditeľnosť pre vtáctvo. Ročne po nárazoch do elektrických vedení uhynú na celom svete milióny vtákov, medzi nimi i mnohé vzácne druhy. Je preto nesmierne dôležité minimalizovať tento významný faktor mortality, prioritne na miestach s najvyšším rizikom nárazov. Zvýšenie bezpečnosti vtáctva prostredníctvom inštalácie špeciálnych prvkov, tzv. odkloňovačov letu na vedenia je hlavným cieľom medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, realizovaného s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE a Ministerstva životného prostredia SR.

Náročná práca vo výškach a silnom vetreVzácny a ohrozený druh sokol rároh hniezdi v palearktickej oblasti od strednej Európy po východnú Áziu. Slovenská populácia sa v posledných rokoch teší pozitívnemu trendu napriek mnohým negatívnym antropickým vplyvom. Významne tomu prispela ponuka hniezdnych búdok, ktoré sa doteraz inštalovali takmer výhradne na stožiare prenosovej sústavy. Sokoly, ktoré si sami hniezda nestavajú, ich s obľubou obsadzujú a úspešne v nich vychovávajú potomstvo. V rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku realizujú inštaláciu 20 nových hniezdnych búdok, tentokrát premiérovo na stožiaroch distribučných vedení 110 kV napätia v oblasti nížin medzi Novými Zámkami a Štúrovom.  

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube