Vyberte váš jazyk

logo life banner life 30
logo life banner life 30
logo life banner life 30

— AKO NAPREDUJEME —

2022

Nov 2022

Tretie stretnutie riadiacej rady projektu sa konalo v Tate v Maďarsku

Nov 2022

Nov 2022

V Bulharsku bolo nainštalovaných 50 hniezdnych búdok pre krakľu belasú

Oct 2022

Inštalácia odkloňovačov letu vtáctva v CHVÚ Lehnice

Oct 2022

Aug-Sept 2022

Inštalácia hniezdnych búdok pre sokola rároha

July 2022

Nové video o projekte

July 2022

June 2022

6 orlov kráľovských na Slovensku bolo označených satelitnými vysielačkami

Apr 2022

Inštalácia hniezdnych búdok pre krakľu belasú na Slovensku

Apr 2022

Apr 2022

Príprava plánov pre realizáciu opatrení

31 Jan 2022

Vytvorená medzinárodná online databáza GIS

31 Jan 2022

2020-2021

Dec 2021

Prvé odkloňovače letu vtáctva boli nainštalované nad Dunajom

Dec 2021

25 Nov 2021

12. MAVIR konferencia o ochrane vtáctva

24 Nov 2021

Druhé stretnutie riadiacej rady projektu

24 Nov 2021

04 Nov 2021

Druhé monitorovacie stretnutie s NEEMO

Oct 2021

Inštalácia informačných panelov

Oct 2021

June 2021

Prvé mláďatá sokola rároha boli označené satelitnými vysielačkami

May 2021

Transformácia obrábanej pôdy na kosienok na Slovensku sa začala

May 2021

April 2021

Začal sa terénny prieskum elektrických vedení

12 Feb 2021

Vyhlásenie víťaza súťaže o logo

12 Feb 2021

01 Feb 2021

Začiatok mapovania terénu

01 Jan 2021

Začiatok školení pre mapovateľov

01 Jan 2021

30 Dec 2020

Pripravená medzinárodná monitorovacia schéma

16 Dec 2020

Vyhlásenie súťaže o logo projektu

16 Dec 2020

01 Dec 2020

Druhé technické online školenie pre projektových partnerov

12 Nov 2020

Publikácia tlačových správ o začatí projektu

12 Nov 2020

03 Nov 2020

Prvé monitorovacie stretnutie s NEEMO

20 Oct 2020

Prvé technické školenie pre projektových partnerov

20 Oct 2020

07 Oct 2020

LIFE19 Uvítacie online stretnutie organizované EASME

29 Sep 2020

Online stretnutie projektových partnerov - začiatok projektu

29 Sep 2020

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube