Vyberte váš jazyk

logo life banner life 30
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

MAPOVANIE TERÉNU SA ZAČALO

Power lines on the fieldÚvodné mapovanie sa začalo vo februári 2021 a potrvá 2 mesiace do konca marca. Počas tohto obdobia bude preskúmaných okolo 1099 kilometrov nadzemných elektrických vedení a 10900 potenciálne nebezpečných stĺpov. Na základe výsledkov (počty kadáverov nájdené pod jednotlivými vedeniami/stĺpmi) budú jednotlivé úseky elektrických vedení rozdelené do kategórií podľa stupňa rizikovosti. Mapovatelia, ktorí uskutočňujú terénny prieskum vo všetkých projektových krajinách, absolvovali odborné školenie, aby sa zaručilo jednotné, systematické a koordinované zbieranie dát z celého projektového územia. 

Úvodné mapovanie je dôležitou súčasťou projektu - na základe výsledkov budú elektrické vedenia, vyhodnotené ako rizikové, pravidelne monitorované počas celého jedného roka - do apríla 2022. S takýmto objemom zozbieraných dát budeme vedieť identifikovať elektrické vedenia a stĺpy, ktoré predstavujú pre migrujúce a hniezdiace vtáctvo v okolí Dunaja najväčšie riziko. Práve na tieto najrizikovejšie úseky sa následne zamerajú opatrenia na prevenciu proti kolíziám s elektrickými vedeniami (inštalácia zviditeľňovacích prvkov,) a proti zásahom elektrickým prúdom (inštalácia ochranných prvkov na stĺpy el.vedenia). 

 

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube