Vyberte váš jazyk

logo life banner life 30
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Article Falco vespertinus BG 3V máji sa tímu zo Srbskej spoločnosti pre ochranu a štúdium vtáctva (BPSSS) podarilo telemetrickým zariadením označiť 2 sokoly rárohy (Falco cherrug). Vtáky boli označené v oblasti južného Banátu v blízkosti IBA Deliblatské piesky.

Akcia bola zorganizovaná v spolupráci s Oddelením biológie a ekológie z Prírodovedeckej fakulty (Nový Sad), Elektro sieťou Srbska (Elektromreža Srbije), ktorá zabezpečila inštalatérov a odpojenie elektrickej energie z vysokonapäťového vedenia, a Pokrajinským ústavom pre ochranu prírody z Nového Sadu. Celú akciu nakrútil vynikajúci tím dokumentaristov z organizácie "Sasvim prirodno" (Úplne prirodzené) a bude propagovaná neskôr v priebehu roka.

E.1.2 3rd bird watching camp 4 HR 26 05 2023V piatok 26. mája sa v rámci projektu LIFE Danube Free Sky uskutočnil v poradí už tretí tábor zameraný na pozorovanie vtáctva, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o aktivitách projektu a vtáctve vo všeobecnosti.

Tentoraz sa k nám pri pozorovaní vtákov pridali žiaci siedmeho ročníka Základnej školy Mladosť z Osijeku. Žiaci mali možnosť vidieť prírodný park Kopački rit v jeho najkrajšej podobe pri vysokej hladine vody.

 

Article Falco vespertinus BG 3V marci spoločný tím Bulharskej spoločnosti na ochranu vtáctva (BSPB) a spoločnosti Elektrodistribučná sieť Západ EAD (EDG West) úspešne nainštaloval ďalších 27 hniezdnych búdok pre ohrozeného sokola červenonohého (Falco vespertinus). Celkový počet novo nainštalovaných búdok pre tento druh v Bulharsku tak dosiahol 50.

Sokol červenonohý je malý druh sokola, ktorého populácia v Bulharsku za posledných dvadsať rokov prudko klesla a v roku 2022 dosiahla kritickú hranicu len niekoľkých známych párov. To je dôvod, prečo je tento druh zaradený do Červeného zoznamu ohrozených druhov Bulharska v kategórii "kriticky ohrozený" a vzhľadom na jeho klesajúcu početnosť v Európe aj do Svetového červeného zoznamu Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN).

Náročná práca vo výškach a silnom vetreElektrické vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou funkčnej modernej spoločnosti. Vzájomné interakcie vtáctva s elektrizačnou sústavou sú celosvetovo pozorované od samotného počiatku elektrifikácie. Zahŕňajú predovšetkým úhyny a úrazy po zásahu elektrickým prúdom, prípadne po náraze. Na základe aktuálnych poznatkov sa vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných strán neustále aktualizujú technické štandardy, inovujú konštrukčné riešenia, ochranné prvky či ďalšie spôsoby prevencie úhynov a úrazov. Cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi uspokojením životného štandardu obyvateľov a záujmom ochrany voľne žijúcich druhov vtáctva.

Exkurzia VSF fotoPrevádzkovateľ distribučnej sústavy v Chorvátsku, spoločnosť HEP DSO, inštaluje na 35 kV elektrickom vedení Bilje - Kneževi Vinogradi odkloňovače letu vtákov. Tieto prvky sa inštalujú pomocou najefektívnejšej metódy, ktorou je inštalácia dronom. Vďaka tejto činnosti bude na danom území viac ako 13 km elektrických vedení bezpečnejších pre vtáky a zníži sa riziko kolízie vtákov s elektrickými vedeniami.

Exkurzia VSF fotoV Chorvátsku boli vo februári v spolupráci s našim projektovými partnermi -  prevádzkovateľom distribučnej sústavy HEP DSO a prírodným parkom Kopački rit - na úseku 35 kV elektrického vedenia nainštalované tri umelé hliníkové hniezdne búdky pre sokola rároha. Sokol rároh je v Chorvátskej republike prísne chráneným druhom, ktorého hniezdna populácia je kriticky ohrozená. Odhaduje sa, že v Chorvátsku hniezdi len 3 až 5 párov. V rámci projektu LIFE Danube Free Sky sa touto aktivitou zvýšili šance na jeho opätovné zahniezdenie v širšom území prírodného parku Kopački rit. Vedľa hniezdnych búdok boli nainštalované kamerové monitorovacie systémy. Kamery so snímačom pohybu a solárnym napájaním umožnia neustály prehľad o aktivitách v hniezdach bez potreby ich navštevovať. Teší nás, že jedno hniezdo navštívil samec sokola myšiara ani nie 24 hodín po jeho inštalácii.

 

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube