Vyberte váš jazyk

logo life banner life 30
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Mláďa sokola rároha zdroj Ochrana dravcov na Slovensku

Využitie rádiovej či satelitnej telemetrie na sledovanie pohybu a zvyšovanie poznatkov o vtáctve sa na Slovensku ako metóda monitoringu využíva už niekoľko rokov. Údaje získané z vysielačiek v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky pomôžu okrem iného určiť najviac rizikové úseky elektrických vedení v blízkosti hniezd vzácnych druhov dravcov. Spomenutý projekt predstavuje jedinečný príklad širokej medzinárodnej spolupráce siedmych krajín pozdĺž jedného z najdôležitejších migračných koridorov, miesta odpočinku i zimovania mnohých druhov vtákov v Európe - rieky Dunaj. Medzinárodný deň Dunaja si pripomíname od roku 2004 vždy 29. júna.

The Saker Falcon being tagged with the satellite transmitter6 mláďat sokola rároha (4 samčekovia, 2 samičky) bolo na Slovensku označených satelitnými vysielačkami. Do konca roka 2022 bude v Srbsku, na Slovensku a v Rumunksu označených ďalších 6 sokolov rárohov, orlov kráľovských a pelikánov kučeravých. Satelitná telemetria vtáctva je dôležitá metódy ich ochrany a poznávania. Konkrétne výsledky, ktoré prinášajú, napríklad o pohybe jedincov a o ich preferenciách, pomáhajú identifikovať migračné trasy, dôležité miesta odpočinku a antropogénne bariéry migrácie. Údaje z vysielačiek nám pomáhajú určiť rizikové elektrické vedenia a napomáhajú pri aktivitách zameraných na boj proti nelegálnej činnosti, ktorej obeťou je aj vtáctvo. Na základe dát získaných zo satelitnej telemetrie možno realizovať aktivity na ochranu celých populácií.

restoration land Slovakia April 2021V tesnej blízkosti Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky (SKCHVU019) sa počas dlhodobého prenájmu v rozpätí 20 rokov premení vyše 10 hektárov obrábanej pôdy na trvalý trávnatý porast. Myšlienka bola inšpirovaná výsledkami projektu LIFE Energia, ktorý sa realizoval na Slovensku v rokoch 2014-2019 a počas ktorého bol potvrdený súvis medzi prítomnosťou plodín atraktívnych pre vtáctvo v blízkosti elektrických vedení a zvýšenou mortalitou vtáctva v dôsledku interakcií s vedením.

Birds flying over power linesÚvodné mapovanie projektového územia začalo v januári 2021 a prebiehalo vo všetkých siedmich projektových krajinách. Viac ako 40 odborne vyškolených terénnych mapovateľov, skúmalo distribučné a prenosové elektrické vedenia v rámci projektového územia pozdĺž rieky Dunaj. Hlavným cieľom mapovania bolo zistiť východiskovú situáciu pomocou zozbieraných dát: technických parametrov elektrických vedení, údaje o nájdených kadáveroch, faunistické údaje, ako i ďalšie dôležité biotické a abiotické faktory.

 

 

S potešením oznamujeme, že víťazom súťaže o logo projektu sa stal Gabriel Perijoc z Rumunska. Srdečne blahoželáme!

Veľmi pekne ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do súťaže. Boli sme poctení obdržaním vašich návrhov a želáme vám veľa úspechov s vašou úžasnou kreatívnou prácou!

Pozrite si krátke video o tvorbe a význame nášho nového loga: 

 

Power lines on the fieldÚvodné mapovanie sa začalo vo februári 2021 a potrvá 2 mesiace do konca marca. Počas tohto obdobia bude preskúmaných okolo 1099 kilometrov nadzemných elektrických vedení a 10900 potenciálne nebezpečných stĺpov. Na základe výsledkov (počty kadáverov nájdené pod jednotlivými vedeniami/stĺpmi) budú jednotlivé úseky elektrických vedení rozdelené do kategórií podľa stupňa rizikovosti. Mapovatelia, ktorí uskutočňujú terénny prieskum vo všetkých projektových krajinách, absolvovali odborné školenie, aby sa zaručilo jednotné, systematické a koordinované zbieranie dát z celého projektového územia. 

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube